EXPOSICIÓN WINNER / WINNER SHOW
Jueves 23 de abril  / Thursday, 23rd April

San Bernardo / St. Bernard
Juez Reserva Grupo 2 / Reserve Judge group 2

 

 

EXPOSICIÓN MUNDIAL / WORLD DOG SHOW
Viernes 24 de abril / Friday, 24th April

Perro Lobo Checoslovaco (hembras) / Czechoslovakian Wolfdog (females)

EXPOSICIÓN MUNDIAL / WORLD DOG SHOW
Domingo 26 de abril / Sunday, 26th April

Dogo Alemán (arlequín) / Deutsche Dogge (harlequin)
 

 

 

Contacto