EXPOSICIÓN WINNER / WINNER SHOW
Jueves 23 de abril  / Thursday, 23rd April

Dogo Alemán (negro) / Deutsche Dogge (black)

 

 

EXPOSICIÓN MUNDIAL / WORLD DOG SHOW
Viernes 24 de abril / Friday, 24th April

Perro Lobo Checoslovaco (machos) / Czechoslovakian Wolfdog (males)
 

 

 

Contacto