EXPOSICIÓN MUNDIAL / WORLD DOG SHOW

Sábado 25 de abril / Saturday, 25th April

American Foxhound
Ariégeois
Basset Artesiano de Normandia / Basset Artésien Normand
Basset Azul de Gascuña / Basset Bleu de Gascogne
Basset Leonado de Bretaña / Basset Fauve de Bretagne
Beagle-Harrier

Contacto