EXPOSICIÓN ESPECIAL CAC / CAC SPECIAL SHOW
Jueves 23 de abril  / Thursday, 23rd April

Beagle


EXPOSICIÓN ESPECIAL CAC / CAC SPECIAL SHOW

Viernes 24 de abril (por la tarde) / Thursday, 24th April (in the afternoon)

Irish Water Spaniel
Labrador Retriever (machos / males)
Welsh Springer Spaniel

 


EXPOSICIÓN MUNDIAL / WORLD DOG SHOW

Sábado 25 de abril / Saturday, 25th April

Labrador Retriever (hembras / females)

Contacto