XPOSICIÓN MUNDIAL / WORLD DOG SHOW

EXPOSICIÓN MUNDIAL / WORLD DOG SHOW
Domingo 26 de abril / Sunday, 26th April

Boxer (leonado) / Deutscher Boxer (fawn)

Contacto