EXPOSICIÓN WINNER / WINNER SHOW
Jueves 23 de abril  / Thursday, 23rd April

Dogo Alemán (arlequín) / Deutsche Dogge (harlequín)
Dogo Alemán (azul) / Deutsche Dogge (blue)

Contacto