EXPOSICIÓN WINNER / WINNER SHOW
Jueves 23 de abril  / Thursday, 23rd April

Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) / Majorca Shepherd Dog

 

 

Contacto