EXPOSICIÓN WINNER / WINNER SHOW
Jueves, 17 de diciembre / Thursday, 17th December

Fox Terrier (pelo duro / wire)
Fox Terrier (pelo liso / smooth)

 

 

Contacto